Kutsu Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n syyskokoukseen

(julkaistu 25.10.2020)

Kokousaika: 24.11.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: TSAU-keskuksen kahvio

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle. 

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Anri Saarinen, Anne Linsuri, Sanna Kunnasvirta, Sanni Murto ja Yrjö Kokkonen.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

8. Kokouksen päättäminen

Johtokuntaan vuodelle 2021 tarvitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.

Syyskokouksen yhteydessä on tavallisesti tarjottu kakkua arvokisoissa menestyneiden koirakoiden kunniaksi. Tämän hetkisen koronatilanteen vuoksi kakkutarjoilua ei nyt järjestetä, vaan menestyneitä koirakoita juhlitaan vasta kevätkokouksen yhteydessä koronatilanteen niin salliessa.

Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua seuran rahoituksesta, talkoopisteistä ja kisatöistä. Johtokunta toivoo jäsenistöltä kannanottoja siitä, miten talkoo- ja kisajärjestelyt pitäisi toteuttaa. 

Tervetuloa!

Johtokunta