KUTSU Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n kevätkokoukseen

(julkaistu 25.3.2021)

Kokousaika: 8.4.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: Tsau-keskuksen kahvio, osallistumismahdollisuus Teams-etäyhteydellä

Tervetuloa Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 8.4.2021 klo 18. Koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään ensisijaisesti teams-yhteydellä etäkokouksena. Kokoontumisrajoitusten varmistamiseksi ja osallistumislinkin toimittamisen vuoksi kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen tämän linkin kautta 6.4.2021 klo 15 mennessä.

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, johtokunnan laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan

8. Sääntömuutoksen käsittely

Uuden jäsenluokan lisääminen.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen tiedotetaan TSAU:n vuoden 2020 koirakot.

Tervetuloa!

Johtokunta