KUTSU Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n syyskokoukseen

(julkaistu 25.10.2021)

Kokousaika: 15.11.2021 klo 18.00

Kokouspaikka: TSAU-keskuksen kahvio

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Hyväksytään kokouksen esityslista
  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
  1. Kilpailuedustussäännön muutos
  1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Anri Saarinen, Anne Linsuri, Marika Karulinna, Laura Myllylä, Eeva Savola

  1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
  1. Kokouksen päättäminen

Johtokuntaan vuodelle 2021 tarvitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.

Kokouksen jälkeen esitellään jäsenkyselyn tulokset, palkitaan arvokisamenestyjät, sekä toivotaan keskustelua seuran toiminnasta. 

Tervetuloa!

Johtokunta

Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä, ilmoittauduthan tästä osallistumislinkin toimittamista varten.

JAKELU:

Flomembers, kaikille jäsenille sähköpostilla

Nettisivut

Facebook