Etuja TSAU:n kouluttajille

 

TSAU:lla viikkoryhmää vetävät kouluttajat ovat oikeutettuja monelaisiin etuihin.

 

km-korvaus

Kouluttajille maksetaan verovapaata km-korvausta koulutuspäiviltä maksimissaan 330 €/ryhmä/vuosi.

 

Kouluttajan koulutustuki

TSAU ry tukee viikkoryhmien kouluttajien omatoimista kouluttautumista. Kun kouluttaja osallistuu kouluttamansa lajin kursseille, hän voi hakea yhdistykseltä kulukorvausta osallistumismaksuistaan. Tuki maksetaan toteutuneiden kulujen perustella kuittia vastaan ja sen saaminen täysimääräisenä edellyttää koulutusvastuuta koko vuodelta. Tuella halutaan osoittaa arvostusta kouluttajille sekä kannustaa jatkokoulutuksen hankkimiseen.

Koulutustuen suuruus vuonna 2024 on 150 € / ryhmä / vuosi. Mikäli ryhmän koulutusvastuu on jaettu, myös koulutustuki puolitetaan.

Tätä koulutustukea ei voi enää kohdistaa jo tuettuihin TSAU:lla järjestettäviin kursseihin (ei kahta tukea samaan kurssiin). Ryhmävastuulliset tai kurssikouluttajat eivät ole automaattisesti oikeutettuja koulutustukeen.

Käytä tuen hakemukseen kulukorvauslomaketta

Lähetä hakemus rahastonhoitajalle: rahastonhoitaja@tsau.info

 

Edut kursseissa

Suurimpaan osaan TSAU:lla järjestettäviin koulutuksiin on oma erikoishintansa kouluttajille.