Esteet

Kenttien esteistä

S1-kenttä

Kentällä Galicanin täysi estesarja. Kentän leveys 21 m ja pituus 37 m.

S2-kenttä

Kentällä Agimetin täysi estesarja. Kentän leveys 20 m ja pituus 29 m.

S3-kenttä

Sisältää suurin piirtein täyden estesarjan. Seinällä peili. Kentän leveys 20 m, pituus 23 m.

S4-kenttä

Hyppärikenttä, sisältää myös kontaktien harjoitteluesteen ja laskettavan keinun. Kentän leveys 24 m, pituus 15 m.

 

Esteet on pidettävä oikeilla kentillä, jos lainaat niin palauta ne lainaamisen jälkeen oikeille kentille. Jos este on väärällä kentällä, niin sen saa siirtää oikealle kentälle ilman erillistä neuvottelua.

Esteet tulee kerätä kaappeihin ja seinän vierelle omille paikoilleen, mikäli ne eivät ole käytössä. Esteille on merkitty omat, selkeät paikat, joihin ne mahtuvat ja mistä jokaisen on ne helppo löytää. Treenin jälkeen kentille 1 ja 2 on palautettava ainakin A-este, puomi, keinu ja vähintään yksi putki painoineen. Mikäli kenttä on tyhjennetty treenin ajaksi, pitää kontaktien sijoituspaikkojen olla vähintään 3 metriä reunasta. Valmiin radan voi kuitenkin jättää kentälle sellaisenaan, jos kontaktit ovat siinä turvallisesti suoritettavissa. Kentällä 3 ja 4 ei tarvitse palauttaa esteitä. Huomioi kentällä 3 oleva peili, äläkä siirrä esteitä syrjään sen eteen.

Esteet tulee jättää kentälle aina turvallisesti, kun poistut. Kontaktiesteitä ei saa jättää renkaiden päälle. Kontaktiesteitä, putkia ja pussia yms. ei saa jättää kohti aitaa tai seinää, niin että sisään ampaiseva koira voi loukata itsensä. Jos käytät jotain estettä esim. kontaktiesteiden edessä estääkseni koirasi menoa niille, niin poista kyseiset esteet, kun poistut kentältä.

Numerot tulee kerätä pois jokaisen treenin jälkeen, siistiin pinoon kentän reunalle/kaappiin.

Poista ohjurit kepeiltä käytön jälkeen ja ripusta ne telineeseen, mikä löytyy jokaisen kentän seinältä, EI maahan. Verkot palautetaan 4-kentällä olevaan telineeseen. Älä laita tavallisia ohjureita paksuihin kujakeppeihin, ohjurit eivät kestä.

Kaikki esteet tulee kantaa tai kuljettaa apupyörien avulla, niitä ei saa vetää mattoa pitkin. Putkenpainojen kanssa voit käyttää apuna kärryjä, mutta kuljeta kerrallaan vain 3 painoparia.

 

Esteen rikkoontumisesta tai viasta ilmoittaminen

Toimiston puoleiselta seinältä löytyy vikailmoituslomake, johon tulee kirjata havaitut viat:

  • kentän numero
  • este ja sen sijainti (hyppyesteen ollessa kyseessä)
  • havaittu vika ja pvm jolloin vika on huomattu

Ilmoitus kannattaa tehdä jos edes epäilee esteen rikkoutuneen, sillä vioittuneella esteellä ei ole turvallista harjoitella.

tai sähköposti: tsauk@tsau.info